Εταίροι :

Στο μετοχικό σχήμα της ΕΚΕΠΕΚ ΑΕ, συμμετέχουν οκτώ  (8) ισχυρά καινοτόμοι φορείς. Για την ακρίβεια, συμμετέχουν επτά (7) επιχειρήσεις και ένα  (1) ερευνητικό ίδρυμα, με έντονη παρουσία στον Ελληνικό, αλλά και διεθνή χώρο. Το σχήμα των εταιρειών καλύπτει αρκετούς κλάδους του κατασκευαστικού τομέα, από την φαρμακευτική έως την αεροδιαστημική.

CBL Patras SA

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1990 για να παράσχει νέες χημικές ουσίες στη σύνθεση πεπτιδίων. Η ίδρυση της βασίστηκε στην ανακάλυψη και ανάπτυξη των τριτυλο-ρητινών, συμπεριλαμβανομένης της ρητίνης 2-χλωροτριτυλοχλωριδίου. Η CBL είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές πεπτιδικών υλικών στον κόσμο, προσφέροντας πρώτες ύλες πεπτιδίων, ενδιάμεσα πεπτίδια και παραγωγή βιομηχανικής και εμπορικής κλίμακας ιδιόκτητων και γενικών πεπτιδίων GMP και μη GMP.

Η CBL ιδρύθηκε με την ανακάλυψη και την ανάπτυξη των ρητινών τριτυλίου, συμπεριλαμβανομένης της ρητίνης χλωριούχου 2-χλωροτριτυλίου. Από την ίδρυσή της, η CBL διατηρεί ισχυρές ρίζες ως εταιρεία τεχνολογίας πεπτιδίων, αποδεικνύοντας το ρόλο της τεχνολογίας σε εμπορικές εφαρμογές. Η CBL αναπτύσσει μοναδικά πεπτιδικά αντιδραστήρια, όπως mmt/mtt προστατευμένη Fmoc-κυστεΐνη και Fmoc-λυσίνη, και συνθετικές τεχνικές για την περαιτέρω ενίσχυση της εμπορικής ανάπτυξης ακόμη και των πιο πολύπλοκων πεπτιδίων.

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Το ΙΤΕ αποτελεί το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της Χώρας, με εννέα (9) ερευνητικά Ινστιτούτα και τρεις (3) Ειδικές Δομές που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται σε οχτώ (8) πόλεις της Ελλάδας.

Το Ίδρυμα επικεντρώνεται σε καινοτόμες διεπιστημονικές ερευνητικές κατευθύνσεις μεγάλου κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Τα Ινστιτούτα του, δραστηριοποιούνται σε τομείς που καλύπτουν το χώρο των Φυσικών Επιστήμων και των Επιστημών Μηχανικών, των Βιοϊατρικών Επιστημών, καθώς και των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Συνεργάζεται στενά με κορυφαίους Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων. Συνεισφέρει σημαντικά στην Περιφερειακή Ανάπτυξη στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ελλάδα.

EBETAM AE

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. είναι ένας Τεχνολογικός φορέας δημοσίου συμφέροντος που δραστηριοποιείται στην Εφαρμοσμένη Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη, Πιστοποίηση & Ποιοτικό Έλεγχο ευρέος φάσματος υλικών και βιομηχανικών προϊόντων και οι δράσεις που σχεδιάζει εστιάζουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας Βιομηχανικών κλάδων, καίριων για την εθνική οικονομία.

Με ιδιόκτητα διαπιστευμένα εργαστήρια, προσφέρει ευρύ φάσμα υπηρεσιών στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης προϊόντων / υπηρεσιών / διαδικασιών / συστημάτων και είναι κοινοποιημένος Φορέας Πιστοποίησης στην Ευρώπη (Notif. No. 0437). Η εταιρεία εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Διεθνές Δίκτυο Πιστοποίησης IQNet και είναι μέλος των Oeko-Tex, IECEE CB (ENEC, CCA & HAR Group).  H εταιρεία επίσης ορίστηκε και ως ο Ελληνικός Φορέας Τεχνικής Αξιολόγησης (ΦΕΚ 4667 /8.10.2021) για την έκδοση Ευρωπαϊκών Τεχνικών Αξιολογήσεων (ΕΤΑ) για νέα καινοτόμα δομικά προϊόντα, που δεν καλύπτονται πλήρως από υπάρχοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Με μακροχρόνια δραστηριότητα στην εφαρμοσμένη βιομηχανική έρευνα και εδραιωμένες συνεργασίες με Εθνικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα, επικεντρώνεται και επενδύει στη βιομηχανική καινοτομία, με πιλοτικές γραμμές βιομηχανικής παραγωγής υλικών για υπηρεσίες στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και επαυξημένης προστιθέμενης αξίας. Οι τεχνολογικές υπηρεσίες της σε προηγμένα υλικά σήμερα αναγνωρίζονται από τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αγορές της Ευρώπης και της Αμερικής.

Μέσα από το ΕΚΕΠΕΚ, η ΕΒΕΤΑΜ προωθεί την ανάπτυξη νέων προϊόντων με την χρήση 3D εκτυπωτών.

ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ Καταλύτες & Ανακύκλωση ΕΠΕ

Η εταιρεία ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ Καταλύτες & Ανακύκλωση ΕΠΕ είναι μια βιομηχανική εταιρεία, με 20 χρόνια εμπειρία στην παραγωγή νέων καταλυτικών μετατροπέων με ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής.  Η εταιρεία εξειδικεύεται στην παραγωγή καταλυτών (για επιβατηγά και βαρέα οχήματα, για βιομηχανικές και ναυτιλιακές εφαρμογές, ηλεκτροκαταλύτες για κελιά καυσίμου και συστήματα παραγωγής υδρογόνου και καταλύτες για τον βουλκανισμό ελαστικών/καουτσούκ) και στην ανακύκλωση ειδικών αποβλήτων της αυτοκινητοβιομηχανίας που περιέχουν Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (CRMs), όπως οι καταλύτες και τα κελιά καυσίμου (Μέταλλα της ομάδας της πλατίνας, PGMs), ηλεκτροκινητήρες (Σπάνιες Γαίες – Rare Earths) και μπαταρίες (Κοβάλτιο και Λίθιο). Ο ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ έχει κατοχυρώσει 4 πατέντες για τις τεχνολογίες της, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ διαθέτει ένα πλήρες και άρτια επαγγελματικά εξοπλισμένο βιομηχανικό εργαστήριο για την σύνθεση νάνο-καταλυτών σε μεγάλη κλίμακα, όπως και για την ανακύκλωση και τον ποσοτικό/ποιοτικό χαρακτηρισμό των CRMs. Ο διαθέσιμος εργαστηριακός εξοπλισμός, περιλαμβάνει συστήματα άλεσης (από αναλυτικούς μύλους μέχρι μύλους άλεσης χωρητικότητας 1 τόνου), συστήματα κοκκομετρίας (ανακαινητές και εργαστηριακά κόσκινα με κοκκομετρική διαβάθμιση των 125μm, 250μm, 315μm, 1mm & 2mm), ένα φορητό αναλυτή Ακτίνων Χ (XRF), αντιδραστήρες διαλυτοποίησης (χωρητικότητας 1lt, 2lt, 3lt, 5lt, 20lt, 50lt, 100lt & 150lt), φούρνους γήρανσης, οπτικό μικροσκόπιο, 2 φασματογράφους μάζας, περιστροφικό εξατμιστή & ξηραντήρα Binder.

Το ενδιαφέρον της εταιρείας στην παραγωγή κορδιεριτών/κυψελοειδών μονόλιθων με την χρήση 3D εκτυπωτών και συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή καταλυτών και διεργασιών ανακύκλωσης υπήρξε η γενεσιουργός αιτία για να επενδύσει η ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ στην ΕΚΕΠΕΚ ΑΕ.

Neweleven Capital

Η εταιρεία Neweleven Capital επικεντρώνεται κυρίως σε τρεις βασικούς τομείς: Τρόφιμα & Ποτά, Τεχνολογία και Τουρισμός, ενώ είναι ευέλικτοι να εξετάζουν ειδικές καταστάσεις και ευκαιρίες βαθιάς αξίας.

Παρέχουν κεφάλαια και στρατηγικούς πόρους και εργάζονται σε συνεργασία με διοικητικές ομάδες για να βοηθήσουν τις εταιρείες να δημιουργήσουν αξία, βελτιώνοντας τους οργανισμούς τους, δημιουργώντας συνέργειες, βελτιστοποιώντας τις κεφαλαιακές δομές και να επεκταθούν με νέα προϊόντα σε αγορές εκτός Ελλάδας.

Είναι ευέλικτοι να επενδύουν σε διάφορους τύπους συναλλαγών ή/και να συνεπενδύουν με άλλους επενδυτές που μοιράζονται τις ίδιες αξίες μαζί τους.

OHB HELLAS

Η OHB Hellas Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., αποτελεί θυγατρική εταιρεία του Γερμανικού και Ευρωπαϊκού πολυτεχνολογικού ομίλου OHB SE και ιδρύθηκε το 2018. Η OHB Hellas, είναι η πρώτη dedicated Space Systems εταιρία στην Ελλάδα που εστιάζει στα Διαστημικά Συστήματα και στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογιών και υπηρεσιών γύρω από το διάστημα, σε συνεργασία με το τοπικό οικοσύστημα που δραστηριοποιείται ήδη στον κλάδο.

O κύριος άξονας της OHB Hellas είναι η ανάπτυξη της διαστημικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, αλλά και με τις ήδη υπάρχουσες ελληνικές επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, η υποστήριξη αμφίπλευρων συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας στον τομέα του διαστήματος και της άμυνας και τέλος η αναστροφή του “brain drain”, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας στον τομέα αυτό με την αξιοποίηση των Ελλήνων επιστημόνων, που σήμερα κάνουν καριέρα στο εξωτερικό.

Ο Όμιλος OHB έχει να επιδείξει σημαντική δραστηριότητα μέχρι σήμερα στην ανάπτυξή του στην Ευρώπη. Η στρατηγική της OHB Hellas εστιάζει στον τομέα του Payload Data Processing / Artificial Intelligence on board στο δορυφόρο. Παράλληλα, η τεχνογνωσία της εταιρίας επεκτείνεται στους τομείς του Additive Manufacturing για διαστημικές εφαρμογές και στις υπηρεσίες γύρω από το διάστημα & system engineering. Επιπλέον, η εταιρεία παραμένει συνεχώς ενεργή και προσαρμοσμένη στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, λόγω της συμμετοχής σε προγράμματα κριτικής σημασίας του φορέα European Space Agency (ESA) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΡΕΪΜΕΤΡΙΞ ΑΕ

Η Raymetrics ιδρύθηκε το 2002. Είναι η πρώτη ατμοσφαιρική εταιρεία LIDAR στον κόσμο.

Στόχος της είναι η πρωτοπορία στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων μέσω της πλατφόρμας λογισμικού της και των μοναδικών δυνατοτήτων ολοκλήρωσης. Αυτά τους επιτρέπουν να αναλύσουν τα δεδομένα που παρέχονται από έναν αστερισμό LIDAR και άλλους προηγμένους αισθητήρες.

ΤΟΜΕΙΣ:

  • Μετεωρολογία
  • Περιβάλλον
  • Καινοτομία
UBITECH

Η UBITECH είναι ένας κορυφαίος, εξαιρετικά καινοτόμος οίκος λογισμικού, ολοκληρωμένων συστημάτων και πάροχος τεχνολογίας, που ιδρύθηκε για να παρέχει κορυφαίες, έξυπνες τεχνικές λύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, προκειμένου να επιτρέψει την αποτελεσματική, ασφαλή πρόσβαση και επικοινωνία με διάφορους ετερογενείς πόρους πληροφοριών και υπηρεσίες, οποτεδήποτε και οπουδήποτε.

Η UBITECH ιδρύθηκε στην Αθήνα, το 2005, επικεντρώθηκε στην ευρωπαϊκή αγορά και αποκτά πολλές κοινοτικές και εθνικές επιχορηγήσεις για νέες πρωτοβουλίες Ε&Α. Η UBITECH έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της με στοχευμένες διεθνείς δραστηριότητες μέσω των συνδεδεμένων εταιρειών, των θυγατρικών και των γραφείων της στη Λεμεσό (Κύπρος) και στο Μπουένος Άιρες (Αργεντινή).

ΤΟΜΕΙΣ:

  • Μετεωρολογία
  • Περιβάλλον
  • Καινοτομία