Ανάπτυξη Τεχνολογίας

Ανάπτυξη Τεχνολογίας

Οι απαιτήσεις των πελατών, οι νέες πιστοποιήσεις και τα πρότυπα, αναγκάζουν τη βιομηχανία να αναπτύξει νέες τεχνολογίες. Η Προσθετική Κατασκευή (ΠΚ) είναι το κύριο εργαλείο για αυτήν την εξέλιξη, παράγοντας λειτουργικά υλικά για νέες εφαρμογές.

Μελέτη Σκοπιμότητας

Σύνταξη λεπτομερούς μελέτης σκοπιμότητας για τον προσδιορισμό της τεχνολογίας, του υλικού και της διαδικασίας που ταιριάζει καλύτερα από κατασκευαστική και επιχειρηματική άποψη.

Τεχνολογία & Τροποποιήσεις Υλικών

Κάθε εφαρμογή είναι μοναδική. Τις περισσότερες φορές απαιτείται να γίνουν μικρές ή μεγάλες τροποποιήσεις στην τεχνολογία κατασκευής ή στις ιδιότητες των υλικών για να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Έρευνα & Ανάπτυξη

Αναλαμβάνουμε και εκτελούμε έργα R&D για την βελτίωση των επιχειρηματικών και τεχνολογικών στόχων σας.

Μπορούμε…

να αναπτύξουμε, να δημιουργήσουμε και να επικυρώσουμε νέες τροποποιήσεις για την παραγωγή όπως:

δοκιμή δυνατότητας κατασκευής νέων σχεδίων υψηλής πολυπλοκότητας

μελέτη επίδρασης τεχνολογίας ή των υλικών στη λειτουργικότητα του τελικού αντικειμένου

τη δημιουργία μιας πιλοτικής σειράς

Δυνατότητες Εκτύπωσης

FFF/ FDM manufacturing Continuous DLP Large Format Additive
Manufacturing
Μεγέθη εκτύπωσης
400 x 200 x 400 mm 180 x 101 x 175 mm 2000 x 1500 x 1500 mm
Υλικά (Νήμα) Υλικά (Ρητίνη) Υλικά (Pellet)
PLA, PETG, ASA, Polypropylene, TPE, TPU, Carbon-filled, ESD-safe and more… Polyurethane-like resins, Flexible, Semi-translucent silicones, Silicones, Fire retardant and more… PLA, PETG, ASA, Polypropylene Carbonfiber-filled, Glassfiber-filled and more….

Μπορούμε…

να αναπτύξουμε, να δημιουργήσουμε και να επικυρώσουμε νέες τροποποιήσεις για την παραγωγή όπως: