"Το μέλλον της ψηφιακής εκτύπωσης στα χέρια σας"

Ελληνικό Κέντρο Προσθετικής Κατασκευής

Η ομάδα μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις, έρευνα, κατάρτιση και εκπαίδευση, προς όλους τους ενδιαφερόμενους, στον τομέα της Προσθετικής Κατασκευής (ΠΚ). Προσφέρουμε state of the art υποδομές, τεχνικές δεξιότητες και συμβουλές εμπειρογνωμόνων!

hero_cam_05_test
3d_printing_w_01

Τι είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση;

Η τρισδιάστατη εκτύπωση αποτελεί μέθοδο προσθετικής κατασκευής (additive manufacturing).  Αναλυτικότερα, είναι μια μέθοδος στην οποία κατασκευάζονται αντικείμενα, μέσω της διαχρονικής πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού (layers). Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην τρισδιάστατη εκτύπωση, για την διαμόρφωση του τελικού αντικειμένου, είναι διάφορα είδη πλαστικού, μετάλλου, πούδρας κτλ

Τι μπορεί να προσφέρει η τρισδιάστατη εκτύπωση στον κόσμο;

Η τρισδιάστατη εκτύπωση, έφερε στον κόσμο τεχνολογική επανάσταση και κατάφερε να τον αναμορφώσει. Η μέθοδος της τρισδιάστατης εκτύπωσης έχει επηρεάσει τον κόσμο της παραγωγής σε μεγάλο βαθμό, με επιπτώσεις :

Υπηρεσίες

Οι κύριες υπηρεσίες της ΕΚΕΠΕΚ ΑΕ αφορούν την παροχή state of the art υποδομών, τεχνικών δεξιοτήτων και συμβουλών εμπειρογνωμόνων για:

Το Κέντρο απευθύνεται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, αεροδιαστημικής, μεταφορών, αλλά και της υγείας, καθώς και σε πιο «παραδοσιακούς» κλάδους της βιομηχανίας.