Ποιοι είμαστε :

Το έναυσμα για την ίδρυση της ΕΚΕΠΕΚ ΑΕ ήταν η διαπίστωση πως ο τομέας της Προσθετικής Κατασκευής (Additive Manufacturing) αποτελεί μια μετασχηματιστική προσέγγιση στη βιομηχανική παραγωγή, η οποία  επιτρέπει την ταχύτατη και ευέλικτη παραγωγή εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και συστημάτων με επιθυμητές ιδιότητες, κυρίως με την τεχνολογία που είναι γνωστή με τον όρο τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing). 

Η ΕΚΕΠΕΚ ΑΕ φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα μοναδικό one – stop – shop στην Νοτιοανατολική (ΝΑ) Ευρώπη, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις, έρευνα, κατάρτιση και εκπαίδευση προς όλους τους ενδιαφερόμενους στον τομέα της Προσθετικής Κατασκευής (ΠΚ), επιτρέποντας την ενσωμάτωση πρωτοπόρων προσεγγίσεων και τεχνολογιών από πλήθος καινοτόμων εταιρειών που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Ελλάδας. 

Στόχοι της ΕΚEΠEΚ AE

Η ίδρυση και λειτουργία της ΕΚEΠEΚ AE έχει σαφείς και ξεκάθαρους στόχους όσον αφορά τη δράση της και τα αναμενόμενα αποτελέσματα:

Υπηρεσίες ΕΚEΠEΚ AE

Οι κύριες υπηρεσίες της ΕΚΕΠΕΚ ΑΕ είναι ότι θα παρέχει state of the art υποδομές, τεχνικές δεξιότητες και συμβουλές εμπειρογνωμόνων για:

 • Κατασκευή πρωτοτύπων.

 • Δοκιμή νέων σχεδίων και υλικών.

 • Πρωτότυπη και προσαρμοσμένη κατασκευή μικρών ανταλλακτικών σε διάφορες βιομηχανίες.

 • Σχεδιασμό και κατασκευή νέων εξαρτημάτων και προϊόντων.

 • Πιστοποίηση για υψηλό επίπεδο ποιότητας βιομηχανικών προϊόντων.

Το Κέντρο απευθύνεται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, αεροδιαστημικής, μεταφορών, αλλά και της υγείας, καθώς και σε πιο «παραδοσιακούς» κλάδους της βιομηχανίας.

Η Διοικητική δομή της ΕΚEΠEΚ AE

Η Διοικητική δομή της ΕΚΕΠΕΚ ΑΕ απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα:

 • ΜΕΤΟΧΟΙ
  • Διοικητικό Συμβούλιο
   • Γενικός Διευθυντής
    • Διεύθυνση
     Επιχειρησιακών Λειτουργιών
    • Διεύθυνση
     Πωλήσεων & Marketing
    • Διεύθυνση
     Διοικητικών Υπηρεσιών
    • Διεύθυνση
     Εξοπλισμού & Εγκαταστάσεων
    • Τμήμα
     Έρευνας & Αναπτυξης