Υπηρεσίες

Οι κύριες υπηρεσίες της ΕΚΕΠΕΚ ΑΕ αφορούν την παροχή state of the art υποδομών, τεχνικών δεξιοτήτων και συμβουλών εμπειρογνωμόνων για:

Το Κέντρο απευθύνεται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, αεροδιαστημικής, μεταφορών, αλλά και της υγείας, καθώς και σε πιο «παραδοσιακούς» κλάδους της βιομηχανίας.