Υπηρεσίες κατασκευής κατά Παραγγελία

Βελτιώνοντας την εφοδιαστική αλυσίδα των εξαρτημάτων: από ένα πρωτότυπο έως περιορισμένο αριθμό αυτών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης, του σχεδιασμού και της κατασκευής τους.

Εξαρτήματα υψηλής πολυπλοκότητας

Η τεχνολογία της Προσθετικής Κατασκευής (ΠΚ) ελαχιστοποιεί τους κατασκευαστικούς περιορισμούς επιτρέποντας την κατασκευή αντικειμένων υψηλής πολυπλοκότητας.

Εμπειρία

Παρέχουμε ανταλλακτικά με βελτιωμένη απόδοση χάρη στην ΠΚ και στο post processing.

Ελαχιστοποίηση κόστους

Χωρίς χρήση πρόσθετων εργαλείων μειώνοντας το κόστος και τους χρόνους παράδοσης ενός νέου βελτιωμένου προϊόντος.

Μπορούμε…

να αναπτύξουμε μια διαδικασία που περιλαμβάνει τις εξής διεργασίες για την κατασκευή ενός προϊόντος/ πρωτοτύπου.

Αρχική ιδέα - Επικοινωνία
Προσφορά
Σχεδιασμός
Επικύρωση
Βελτιστοποίηση
Τελικό Προϊόν

Δυνατότητες Εκτύπωσης

FFF/ FDM manufacturing Continuous DLP Large Format Additive
Manufacturing
Μεγέθη εκτύπωσης
400 x 200 x 400 mm 180 x 101 x 175 mm 2000 x 1500 x 1500 mm
Υλικά (Νήμα) Υλικά (Ρητίνη) Υλικά (Pellet)
PLA, PETG, ASA, Polypropylene, TPE, TPU, Carbon-filled, ESD-safe and more… Polyurethane-like resins, Flexible, Semi-translucent silicones, Silicones, Fire retardant and more… PLA, PETG, ASA, Polypropylene Carbonfiber-filled, Glassfiber-filled and more….