Συμμετέχουμε στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων (B2B Matchmaking Event) του EMC 2023 – Eastern Mediterranean Conference & Exhibition!

Το Κέντρο Ικανοτήτων “ΕΚΕΠΕΚ Α.Ε.” συμμετέχει στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων Β2Β Matchmaking Event στο πλαίσιο  του EMC 2023 – Eastern Mediterranean Conference & Exhibition, που διοργανώνεται από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, μέλος του Enterprise Europe Network Cyprus, με την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, συντονιστή του Enterprise Europe Network Hellas. Οι επιχειρηματικές συναντήσεις είναι υβριδικές και λαμβάνουν χώρα στις 28 – 30 Νοεμβρίου 2023. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκδήλωση που διοργανώνεται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου σε θέματα ενέργειας και τελεί μία μοναδική ευκαιρία για διεθνείς επαφές/ συνεργασίες.

Πληροφορίες για την εκδήλωση EMC 2023 – Eastern Mediterranean Conference & Exhibition Matchmaking Event και εγγραφή στις επιχειρηματικές συναντήσεις:

🔗 https://emc-2023.b2match.io/