ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΚΕΠΕΚ ΑΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΚΕΠΕΚ ΑΕ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ 3D PRINTING – ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ"

ΠΕΜΠΤΗ 29/6/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30ΠΜ, ΙΕΧΜΗ | ΙΤΕ