Η συμμετοχή της ΕΚΕΠΕΚ Α.Ε. στο 26ο Forum Ανάπτυξης 2023

👏 Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η υβριδική συνεδρία του 26ου Forum Ανάπτυξης που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας (Σ.Ε.Β.ΠΕ & Δ.Ε.) με θέμα: “Εργαστήριο smartHEALTH:Συνέργειες στην έρευνα και καινοτομία, ενδεικτικές εφαρμογές στις επιστήμες υγείας”. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΕΚΕΠΕΚ Α.Ε., Δρ. Βασίλειος Δρακόπουλος έδωσε ομιλία με τίτλο: “Τρισδιάστατη εκτύπωση και Υγεία: Μια δυναμική σχέση καινοτομίας”.

🔹 Κατά την συμμετοχή μας, παρουσιάσαμε τις τρέχουσες καθώς και τις μελλοντικές προκλήσεις σχετικά με την 3D Βιοεκτύπωση και τις εφαρμογές της σε διάφορους τομείς της Ιατρικής, όπως στην μεταμόσχευση οργάνων. Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη συνεργασιών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (πολιτεία, πανεπιστήμια, βιομηχανία και νοσοκομεία), ώστε αυτή η τεχνολογία να μπει δυναμικά στην καθημερινότητά μας.