Συμμετέχουμε στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων (B2B Matchmaking Event) του EMC 2023 – Eastern Mediterranean Conference & Exhibition!

Το Κέντρο Ικανοτήτων “ΕΚΕΠΕΚ Α.Ε.” συμμετέχει στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων Β2Β Matchmaking Event στο πλαίσιο  του EMC 2023 – Eastern Mediterranean Conference & Exhibition, που…